OpenToControl

Anticiperende energiemanagement systemen

[wpbread]

De onderliggende problematiek van de huidige energiemanagementsystemen (EMS) wordt toegelicht in dit artikel. Bovendien komt er een extra uitdaging qua energiemanagement door de toenemende elektrificatie. Tot slot wordt er als proof-of-concept een klantcase uitgelicht met een anticiperend energiemanagement systeem.

Actuele problematiek energiemanagement

Huidige EMS zijn veelal reactief. Het nadeel van reactief sturende EMS is het onvermogen om toekomstige gebeurtenissen in acht te nemen. Bijvoorbeeld EMS ten aanzien van een batterijopslagsysteem zijn vaak geprogrammeerd om direct op te laden bij teruglevering aan het elektriciteitsnet en te ontladen bij levering. Dit betekent dat de batterijopslag al volledig opgeladen kan zijn voordat de grootste terugleveringspiek ontstaat. Idealiter wordt er geanticipeerd op zulke gebeurtenissen door het opladen van de batterij uit te stellen. Daarom kan uitstellen ervoor zorgen dat de grootste piekbelastingen worden geminimaliseerd, terwijl de batterij alsnog volledig is opgeladen op het gewenste tijdstip (win-win situatie).

Uitdagingen en kansen door elektrificatie mobiliteit

Door de toenemende groei van elektrische voertuigen (EV’s) ontstaan er grote uitdagingen in het elektriciteitsnetwerk. Met de huidige voorzieningen laden elektrische auto’s op een ‘domme’ manier. Dit houdt in dat de voertuigen met maximaal vermogen laden totdat de batterij volledig is opgeladen. Bij kantoorgebouwen resulteert dit in een significante vermogenspiek in de ochtend, terwijl de piekproductie van zonnepanelen pas in de middag plaatsvindt. Een anticiperend energiemanagementsysteem is in staat om de mismatch tussen het laden van de EV’s en de opwek van zonne-energie te reduceren door de EV’s op een slimme manier aan te sturen, ook wel smart charging genoemd. Is er geen tot weinig zonne-energie beschikbaar, dan is een anticiperend EMS alsnog in staat om kosten te besparen op basis van dynamische uurtarieven en/of piekbelastingen te reduceren met het oog op de contractwaarden voor afname en invoeding.

conventioneel laden
Slim laden door : Anticiperende energiemanagement systemen

Optimale benutting van warmtepompen

Tegenwoordig worden warmtepompen suboptimaal benut vanwege de reactieve aansturing op basis van vaste setpoints, terwijl deze asset ook flexibel ingezet kan worden. Door warmtepompen slim aan te sturen en gebruik te maken van thermische massa, is het mogelijk warmte of koude te bufferen in gebouwen zonder comfortverlies. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een lichte stijging van het absolute elektricitetisverbruik. Echter wordt het steeds belangrijker om te kijken naar de waarde van elektriciteit. De waarde van van elektriciteit wordt sterk beïnvloed door de opwekking van hernieuwbare energie, afhankelijk van weersomstandigheden, en het tijdstip wat invloed heeft op de elektriciteitsvraag.  Dus een lichte stijging in het elektriciteitsverbruik kan zelfs voordelig zijn denkende aan de strikte contractwaarden en toenemende volatiliteit in de energieprijs en CO²-intensiteit.

Klantcase met anticiperend energiemanagement systeem

In het lokale energiesysteem, ook bekend als een microgrid, worden het gebouwverbruik, de opwekking van zonne-energie en de laadbehoefte van EV’s voorspeld. Dankzij real-time updates van deze voorspellingen kan het totale elektriciteitsvermogen worden bepaald en worden beïnvloed door de laadprocessen slim te regelen. De aansturing van de EV’s gebeurt niet individueel, maar op totaalniveau om de regeling eenvoudig en effectief te houden. Om de individuele laadbehoeften te waarborgen, is er een prioriteitszone geïntroduceerd waar men ongelimiteerd kan laden. Uit de eerste resultaten blijkt dat de piekbelastingen gemiddeld met 59% zijn verminderd. Bovendien is de zelfconsumptie van lokaal opgewekte zonne-energie met 50% gestegen. Hierdoor wordt de bedrijfsvoering van de klant duurzamer, worden contractwaarden niet overschreden en ontstaat er ruimte voor verdere verduurzaming. Dit onderstreept de essentie van anticiperende energiemanagement systemen.

Als u meer wilt weten over anticiperend EMS en hoe we dit kunnen realiseren, neem dan contact met ons op!

Deel dit bericht op: